Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Een afspraak maken voor een privé sessie, inschrijven voor een groepsactiviteit georganiseerd door mezelf of door 1 van mijn partners, of het boeken van een groepsactiviteit voor jouw organisatie, impliceert dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Workshops & Coaching by Stef!

Betaling

Voor losse coachings / workshops / groepscoaching / groepsworkshops en beurtenkaarten:
De betaling dient te gebeuren vòòr de activiteit / eerste sessie van de beurtenkaart op dit rekeningnummer:

BVBA Machiels Stephanie
IBAN BE59 0682 4229 6226

Betalen via de mobile app van je bank is ook mogelijk – de dag zelf.

Workshops

Je vermeldt deze zaken duidelijk bij de mededeling:
– Naam en voornaam / naam organisatie
– Reden van betaling (intake sessie, beurtenkaart,…) + Datum van de activiteit
– Factuur, indien je die wil ontvangen (Bezorg mij dan ook de gegevens voor op de factuur!)

Je plaats is pas verzekerd als je betaling ontvangen is.

Een beurtenkaart  en een jaarabbonement is een 1 jaar geldig, persoonlijk, niet overdraagbaar, en wordt niet terugbetaald. Je bent zelf verantwoordelijk om in het oog te houden wanneer je kaart zal vervallen en met die info op tijd boekingen te maken.

Annuleren

De annulering dient schriftelijk te gebeuren. Email is ook geldig.

SMS, Facebook Messenger / WhatsApp of andere sociale media zijn niet geldig.

Een privé sessie kan tot 24 uur op voorhand kosteloos geannuleerd of verzet worden.

Indien dit later gebeurt, wordt de sessie toch aangerekend / wordt een beurt van de beurtenkaart afgetrokken, tenzij een doktersbriefje voorgelegd kan worden. Er worden geen andere uitzonderingen gemaakt.

Deelname aan een groepsles of workshop

Bij annulering meer dan 15 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit is geen vergoeding verschuldigd.

Bij annulering tussen 15 en 8 kalenderdagen voor de activiteit, is de helft van het totaalbedrag verschuldigd.

Bij latere annulering is het totaalbedrag verschuldigd.

Indien de betaling reeds gebeurd was, zal ik het benodigde bedrag terugstorten.

Laattijdige betaling

Bij gebreke aan tijdige betaling (30 dagen na factuurdatum) is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 50 % op het factuurbedrag en een interest van 10 % op jaarbasis. De kosten die ik eventueel gemaakt heeft voor het versturen van aangetekende brieven of bij een incassobureau, worden volledig op de klant verhaald. Bij een eventueel geschil zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

GDPR

BVBA Machiels Stephanie bewaart gegevens volgends de GDPR wetgeving. Alle gegevens worden bewaard op een veilige PC. De gegevens worden bewaard voor een periode van 7 jaar, dit om gelijk te lopen met mijn boekhoudkundige verplichtingen. Alle gegevens vallen onder patiënt-coach privacy regels. De gegevens worden niet gedeeld of vrijgegeven aan derden.

Leave a Reply